CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Hide details for 10/201010/2010
2525/QĐ-UBND29/10/2010Attachment IconVề việc cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài
2523/QĐ-UBND28/10/2010Attachment IconVề việc thu hồi GCNQSD đất (cũ), cấp đổi GCNQSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho DNTN Thuận Lợi
2509/QĐ-UBND28/10/2010Attachment Iconphê duyệt Phương an thanh lý rừng trồng không thành rừng thuộc Chương trình 327 tại Ban QLRPH Bù Đăng
2508/QĐ-UBND28/10/2010Attachment Iconphê duyệt dự toán chi phí phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính bổ sung hành lang thủy giới thuộc hạng mục: Khu đầu mối đường thi công kênh chuyển nước bãi vật liệu và khu vực lòng hồ đợt 1. dự án thủy lợi Phước Hoà
2507/QĐ-UBND28/10/2010Attachment Iconvv thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ), cấp đổi giấy chứng nhận đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Xí nghiệp Chế biến Xuất nhập khẩu điều và Nông sản Thực phẩm Bình Phước
2506/QĐ-UBND28/10/2010Attachment Iconphê duyệt Dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng tại khoảnh 1, 2, 3, 4 tiểu khu 389, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước
2505/QĐ-UBND28/10/2010Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước
2503/QĐ-UBND27/10/2010Attachment IconThành lập Ban Quản lý Dự án mở rộng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2501/QĐ-UBND27/10/2010Attachment Iconvv thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé quản lý giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng "khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2493/QĐ-UBND27/10/2010Attachment Iconvv phê duyệt Đồ án điều chĩnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/2000 Khu công nghiệp Chơn Thành giai đoạn 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
2490/QĐ-UBND27/10/2010Attachment Iconvv chuyển hình thức sử dụng đất, nhận chuyển nhược QSD đất, cho thuê đất và cấp GCNQSD đất cho Cty Sản xuất XNK Bình Dương để trồng cây nông nghiệp
2489/QĐ-UBND27/10/2010Attachment Iconvv cho thuê đất và cấp GCNQSD đất cho Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước để xây dựng khu dịch vụ khách sạn
2488/QĐ-UBND27/10/2010Attachment Iconvề việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án chuyển 108 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt 82,6 ha đất trống và 169 ha đất nương rẫy sang trồng rừng cao su - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh, tại khoảnh 3, 4, 5, 6, 8 tiểu khu 302, thuộc Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, xã Nghĩa Trung và xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2487/QĐ-UBND27/10/2010Attachment Iconvv chấp thuận cho Cty TNHH MTV Dông Hưng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Phan Hoài Hạ, cho thuê và cấp GCNQSD đất cho Công ty TNHHMTV Đông Hưng để xây dựng Khoa chứa hàng hoá tổng hợp
2486/QĐ-UBND27/10/2010Attachment Iconvv thu hồi đất do UBND huyện Lộc Ninh quản lý cho thuê và cấp GCNQSD đất cho DNTN Ngọc Ánh để xây dựng trạm thu mua, kinh doanh phân bón và nông sản
2484/QĐ-UBND27/10/2010Attachment Iconvv thu hồi đất do Trung tâm Phát triển Qũy đất quản lý, giao UBND huyện Hớn Quản để xây dựng Bệnh viên đa khoa
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470