CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2487/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/10/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu vv chấp thuận cho Cty TNHH MTV Dông Hưng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Phan Hoài Hạ, cho thuê và cấp GCNQSD đất cho Công ty TNHHMTV Đông Hưng để xây dựng Khoa chứa hàng hoá tổng hợp
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2487.PDF 81(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470