CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2523/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/10/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Về việc thu hồi GCNQSD đất (cũ), cấp đổi GCNQSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho DNTN Thuận Lợi
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 2523.pdf 104(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470