CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2493/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/10/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv phê duyệt Đồ án điều chĩnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/2000 Khu công nghiệp Chơn Thành giai đoạn 1, xă Thành Tâm, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 2493.doc 63(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470