CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2484/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/10/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu vv thu hồi đất do Trung tâm Phát triển Qũy đất quản lư, giao UBND huyện Hớn Quản để xây dựng Bệnh viên đa khoa
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2484.PDF 64(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470