CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2503/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/10/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Thành lập Ban Quản lư Dự án mở rộng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thoát nước và xử lư nước thải thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

qd 2442..doc 31(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470