CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2508/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/10/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu phê duyệt dự toán chi phí phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính bổ sung hành lang thủy giới thuộc hạng mục: Khu đầu mối đường thi công kênh chuyển nước băi vật liệu và khu vực ḷng hồ đợt 1. dự án thủy lợi Phước Hoà
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2508.PDF 67(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470