CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2486/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/10/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu vv thu hồi đất do UBND huyện Lộc Ninh quản lư cho thuê và cấp GCNQSD đất cho DNTN Ngọc Ánh để xây dựng trạm thu mua, kinh doanh phân bón và nông sản
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2486.PDF 73(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470