CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2507/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/10/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu vv thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ), cấp đổi giấy chứng nhận đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Xí nghiệp Chế biến Xuất nhập khẩu điều và Nông sản Thực phẩm B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2507.PDF 121(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470