CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2506/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/10/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu phê duyệt Dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng tại khoảnh 1, 2, 3, 4 tiểu khu 389, Công ty TNHH MTV Cao su B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2506.PDF 93(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470