CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Hide details for 8/20108/2010
1982/QĐ-UBND25/08/2010Attachment IconBan hành tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng được mua nhà của dự án nhà ở cho người có thu nhập thập tại khu phố Phú Cường, phường Tân Phú
1977/QĐ-UBND25/08/2010Attachment Iconphê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, Đồng Xoài
1970/QĐ-UBND25/08/2010Attachment IconQuy định khung học phí tạm thời đối với giáo dục mầm non và phổ thông áp dụng cho năm học 2010 - 2011
1969/QĐ-UBND 25/08/2010Attachment IconBan hành Quy định tuyển dụng viên chức sự nghiệp
giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011
1968/QĐ-UBND25/08/2010Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 666/QĐ-UBND
ngày 03/4/2008 của UBND tỉnh về bổ nhiệm cán bộ, công chức
1967/QĐ-UBND25/08/2010Attachment IconPhê duyệt diện tích và mức giá khởi điểm một số lô cao su thuộc vườn cao su tạo qũy đầu tư dự án BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp để bán đấu giá thí điểm
1947/QĐ-UBND19/08/2010Attachment Iconvv công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1927/QĐ-UBND16/08/2010Attachment IconThành lập Tổ tư vấn đàm phán thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT
1926/QĐ-UBND16/08/2010Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiểu dự án: Bồi thường GPMB và tái định cư phục vụ các Dự án BOT xây dựng QL 14 đoạn từ Cây Chanh đến cầu 38 và đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1922/QĐ-UBND16/08/2010Attachment IconOgẹ duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất còn lại cụm 0-17 khu phố Phú Thanh, P. Tân Phú, TXĐX
1921/QĐ-UBND16/08/2010Attachment IconPhê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung
dự án: Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư và đất xây dựng
trụ sở ngành Nông nghiệp & PTNT
1920/QĐ-UBND16/08/2010Attachment IconPhê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc xã Minh Thành và xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (đợt 15/2010)
1913/QĐ-UBND16/08/2010Attachment Iconvv phê duyệt chủ trương đầu tư và chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài, công suất 10.000m3/ngày đêm và dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài công suất 20.000m3/ngày đêm
1912/QĐ-UBND16/08/2010Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng chợ đầu mối - Trung tâm thương mại và khu dân cư của Công ty Cổ phần Thành Hưng tại ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470