CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1920/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/08/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Ḥa, thuộc xă Minh Thành và xă Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh B́nh Phước (đợt 15/2010)
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 1920.doc 50(Kbytes)
KT QD 1920.doc 72(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470