CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1921/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/08/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung dự án: Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư và đất xây dựng trụ sở ngành Nông nghiệp & PTNT
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1921.doc 46(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470