CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1982/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/08/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Ban hành tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng được mua nhà của dự án nhà ở cho người có thu nhập thập tại khu phố Phú Cường, phường Tân Phú
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 1982.doc 38(Kbytes)
kem theo 1982.doc 44(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470