CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1967/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/08/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt diện tích và mức giá khởi điểm một số lô cao su thuộc vườn cao su tạo qũy đầu tư dự án BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp để bán đấu giá thí điểm
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1967.doc 39(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470