CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1912/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/08/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng chợ đầu mối - Trung tâm thương mại và khu dân cư của Công ty Cổ phần Thành Hưng tại ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 1912.doc 40(Kbytes)
KT QD 1912.doc 130(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470