CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1922/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/08/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Ogẹ duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất c̣n lại cụm 0-17 khu phố Phú Thanh, P. Tân Phú, TXĐX
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1922.PDF 74(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470