CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
234
Hide details for 20192019
18
Hide details for 11/201911/2019
2419/QĐ-UBND14/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH chăn nuôi Phú Riềng chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt
2415/QĐ-UBND 13/11/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của bà Phùng Thị Thanh Thủy, giao đất cho Chùa Thanh Đức để xây dựng cơ sở thờ tự
2414/QĐ-UBND 13/11/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Thương mại Tài Phát Thịnh, đồng thời cho Công ty Cổ phần sản xuất Dịch vụ và Thương mại Phúc Thịnh Thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà xưởng phục vụ sản xuất, kinh doanh
2413/QĐ-UBND 13/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Phú Hòa chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
2412/QĐ-UBND13/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Hiệp chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
2411/QĐ-UBND13/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH MTV Thanh Minh Bình phước chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thanh Minh
2375/QĐ-UBND06/11/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với khu vực đấu giá quyền sử dụng đất và dự án đầu tư chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Long và huyện Đồng Phú
2374/QĐ-UBND 06/11/2019Attachment IconQuyết định Điều chỉnh quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2373/QĐ-UBND06/11/2019Attachment IconQuyết định Ban hành quyết định thay thế quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất ban QLDA Thủy điện 6 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lý
2373/QĐ-UBND06/11/2019Attachment IconQuyết định Ban hành quyết định thay thế quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất ban QLDA Thủy điện 6 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lý
2372/QĐ-UBND 06/11/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú chuyển đổi hình thức thuê đất để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú
2371/QĐ-UBND 06/11/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh và điều chỉnh diện tích đất thuê của Bưu điện tỉnh Bình Phước để xây dựng trụ sở bưu điện huyện Lộc Ninh
2370/QĐ-UBND 06/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH Thương mại Trần Tuấn Trường chuyển mục đích sử dụng đất để nâng cấp, cải tạo trạm xăng dầu Tuấn Trường
2341/QĐ-UBND04/11/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do Trường tiểu học Tân Khai B (cũ) quản lý, đồng thời cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thuê đất để xây dựng Trạm tăng áp
2325/QĐ-UBND01/11/2019Attachment Icon Quyết định Cho Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu xăng dầu Tây Nam chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
2324/QĐ-UBND01/11/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Thanh Tước, giao sở TNMT cấp lại chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Huy Hiểu
33/2019/QĐ-UBND05/11/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15/2019/QĐ-UBND22/11/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
37
Hide details for 10/201910/2019
2250/QĐ-UBND29/10/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hớn Quản quản lý, đồng thời cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico
2249/QĐ-UBND29/10/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Trường Tiểu học Lộc Thiện (trước đây là Trường Tiểu học Lộc Thái - phân hiệu Điểm 2), đồng thời giao UBND huyện Lộc Ninh quản lý
2249/QĐ-UBND29/10/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Trường Tiểu học Lộc Thiện (trước đây là Trường Tiểu học Lộc Thái - phân hiệu Điểm 2), đồng thời giao UBND huyện Lộc Ninh quản lý
2248/QĐ-UBND29/10/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do UBND huyện Đồng Phú quản lý, giao đất cho Huyện đoàn huyện Đồng Phú để xây dựng trụ sở
2247/QĐ-UBND 29/10/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Cuộc, đồng thời giao đất cho Họ đạo Cao đài huyện Bù Đốp để xây dựng cơ sở thờ tự
2243/QĐ-UBND28/10/2019Attachment IconThu hồi đất do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh quản lý, giao sở Xây dựng quản lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư
2242/QĐ-UBND 28/10/2019Attachment IconChấp thuận cho Công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu Đình Vũ chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
2214/QĐ-UBND 24/10/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú quản lý, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xây dựng căn cứ Hậu cần-kỹ thuật Khu vực phòng thủ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố ĐX
2214/QĐ-UBND 24/10/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú quản lý, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xây dựng căn cứ Hậu cần-kỹ thuật Khu vực phòng thủ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố ĐX
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470