CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3148/ QĐ-UBND
Ngày kư

11/12/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu V/v phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đơn giá đất nông nghiệp để xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của Công ty TNHH MTV xây dựng Hoài Sơn thuộc dự án Khu dân cư Hạnh Phúc 2
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3148.pdf 1483(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470