CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3302/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/12/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giao UBND thành phố Đồng Xoài để quản lư và cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất độgn sản Thành Phương thuê đất để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Tiến Hưng 1
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3302.pdf 2504(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470