CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3142/ QĐ-UBND
Ngày kư

11/12/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, giao Văn pḥng Đăng kư đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xă Phước Long, UBND huyện Phú Riềng quản lư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3142.pdf 1557(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470