CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3303/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/12/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giao UBND thành phố Đồng Xoài để quản lư và cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất độgn sản Thành Phương thuê đất để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Tân Phú
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3303.pdf 2086(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470