CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
312
Hide details for 20192019
12
Hide details for 12/201912/2019
2645/QĐ-UBND11/12/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty Cổ phần Hanfimex Việt Nam chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà máy chế biến điều xuất khẩu
2644/QĐ-UBND11/12/2019Attachment Icon Quyết định cho Công ty TNHH Thương mại XNK Xăng dầu Tây Nam chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu
2616/QĐ-UBND 06/12/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Phú giao UBND huyện Đồng Phú cho ông Nguyễn Tiến Lâm và bà Lê Thị Huyền thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án trồng rừng cao su
2615/QĐ-UBND 06/12/2019Attachment IconQuyết định cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu Mỹ Hưng
2614/QĐ-UBND06/12/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty TNHH NN Đồng Phú, giao UBND huyện Đồng Phú cho ông Lê Hùng Quốc và bà Phạm Thị Kim Dung thuê đất để tiếp tục thự chiện dự án trồng rừng cao su
2613/QĐ-UBND 06/12/2019Attachment Icon Quyết định điều chỉnh tăng diện tích, điều chỉnh mục đích sử dụng đất và thu hồi GCNQSD đất tại Khu Công nghiệp Việt Kiều do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Khang làm chủ đầu tư
2608/QĐ-UBND04/12/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Công ty cao su Lộc Ninh (nay là Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh), đồng thời giao UBND huyện Bù Đốp quản lý
2607/QĐ-UBND04/12/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của bà Trần Thị Mỹ Loan và bà Phạm Thị Nguyệt, giao đất cho Dòng tu Đức Bà Truyền giáo Việt Nam để xây dựng cơ sờ thờ tự
2606/QĐ-UBND04/12/2019Attachment IconQuyết định cho Công ty TNHH Xăng dầu Hoàng Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
2600/QĐ-UBND02/12/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương quản lý, giao UBND huyện Phú Riềng thực hiện dự án đường liên thông Phước Hòa-Phước Tân xã Bình Tân, huyện Phú Riềng
38/2019/QĐ-UBND06/12/2019Attachment IconBãi bỏ quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch karaoke, Vũ trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
38/2019/QĐ-UBND06/12/2019Attachment IconBãi bỏ quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch karaoke, Vũ trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
39
Show details for 11/201911/2019
41
Show details for 10/201910/2019
26
Show details for 9/20199/2019
26
Show details for 8/20198/2019
67
Show details for 7/20197/2019
19
Show details for 6/20196/2019
21
Show details for 5/20195/2019
20
Show details for 4/20194/2019
16
Show details for 3/20193/2019
7
Show details for 2/20192/2019
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470