CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Hide details for 20192019
88
Show details for 12/201912/2019
39
Show details for 11/201911/2019
41
Show details for 10/201910/2019
26
Show details for 9/20199/2019
26
Show details for 8/20198/2019
67
Show details for 7/20197/2019
19
Hide details for 6/20196/2019
1355/QĐ-UBND27/06/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh tăng diện tích đất đã cấp cho Bưu điện huyện Bình Long (nay là Bưu điện tỉnh Bình Phước)
1354/QĐ-UBND27/06/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Thanh Tòng chuyển đổi hình thức thuê đất
1349/QĐ-UBND26/06/2019Attachment IconQuyết định Giao đất cho giáo xứ Đồng Tâm để xây dựng cơ sở thờ tự
1347/QĐ-UBND26/06/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do UBND huyện Bù Gia Mập quản lý, giao đất cho huyện ủy Bù Gia Mập để xây dựng trụ sở làm việc
1318/QĐ-UBND21/06/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ của sở Tài chính, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành tài chính trên địa bàn tỉnh
1309/QĐ-UBND21/06/2019Attachment Icon Quyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH Mỹ Khánh Vy chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 378 lô đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại dự án Khu dân cư Mỹ Khánh Vy
1306/QĐ-UBND21/06/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Hoa Lư, chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời cho Công ty TNHH Thành Hưng Bình Phước thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản theo mô hình công nghiệp, khép kín để cho thuê lại
1294/QĐ-UBND20/06/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do UBND thị xã Bình Long quản lý, đồng thời cho Công ty Cổ phần A 9 thuê đất để trồng cây hàng năm
1293/QĐ-UBND20/06/2019Attachment IconQuyết định cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Hân chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trang trại chăn nuôi heo
1254/QĐ-UBND14/06/2019Attachment IconBan hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1249/QĐ-UBND14/06/2019Attachment IconQuyết định Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Hà Mỵ
1245/QĐ-UBND14/06/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hoàng Hưng Thịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 559 lô đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh
1237/QĐ-UBND11/06/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Phước Long
1221/QĐ-UBND10/06/2019Attachment IconBãi bỏ quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về việc công bố sửa đổi, bổ sung 02 TTHC về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1172/QĐ-UBND03/06/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, sở NN&PTNT
20/2019/QĐ-UBND21/06/2019Attachment IconBan hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình phước
19/2019/QĐ-UBND21/06/2019Attachment IconBan hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình phước
6/CT-UBND17/06/2019Attachment IconTriển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh
6/CT-UBND17/06/2019Attachment IconTriển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh
21
Show details for 5/20195/2019
20
Show details for 4/20194/2019
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470