CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1245/ QĐ-UBND
Ngày kư

14/06/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hoàng Hưng Thịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 559 lô đất đă được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1245.pdf 703(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470