CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1221/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/06/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về việc công bố sửa đổi, bổ sung 02 TTHC về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1221.pdf 45(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470