CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1347/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/06/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất do UBND huyện Bù Gia Mập quản lư, giao đất cho huyện ủy Bù Gia Mập để xây dựng trụ sở làm việc
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1347.pdf 75(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470