CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1172/ QĐ-UBND
Ngày kư

03/06/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và băi bỏ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, sở NN&PTNT
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
1172.pdf 60(Kbytes)
KT 1172 snnptnt.doc 1980(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470