CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1294/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/06/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất do UBND thị xă B́nh Long quản lư, đồng thời cho Công ty Cổ phần A 9 thuê đất để trồng cây hàng năm
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1294.pdf 83(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470