CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Hide details for 12/201712/2017
3464/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2018
3450/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconCông bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2017
3420/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconGiao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
3406/QĐ-UBND28/12/2017Attachment IconBan hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3401/QĐ-UBND28/12/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2018
3391/QĐ-UBND27/12/2017Attachment IconĐiều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế đối với các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
3385/QĐ-UBND27/12/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A - Khu phim trường kết hợp du lịch sinh thái thuộc khu Khu dịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai
3377/QĐ-UBND26/12/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3367/QĐ-UBND26/12/2017Phê duyệt nhiệm vụ lập hồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Đồng Xoài II, thị xã Đồng Xoài
3337/QĐ-UBND22/12/2017Attachment IconPhân bổ kinh phí thực hiện trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2017
3330/QĐ-UBND22/12/2017Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài
3320/QĐ-UBND21/12/2017Attachment IconGiao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
3312/QĐ-UBND21/12/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
3304/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phát triển đô thị thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3303/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3302/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phát triển đô thị thị xã Bình Long giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3298/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconCông bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3200/QĐ-UBND07/12/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử nhà tù Bà rá và tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định phường Sơn Giang - thị xã Phước Long
3186/QĐ-UBND07/12/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của BCĐ CTMT giáo dục nghề nghiệp- việc làm và ATLĐ tỉnh BP
3181/QĐ-UBND07/12/2017Attachment IconThành lập Trung Tâm Pháp Y tỉnh BP trực thuộc Sở Y tế
3161/QĐ-UBND05/12/2017Attachment IconBan hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giá hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
3157/QĐ-UBND05/12/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
142/NQ-HĐND27/12/2017Attachment IconChương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2018
141/NQ-HĐND27/12/2017Attachment IconKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 và các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018
135/NQ-HĐND22/12/2017Attachment IconThông qua Đề án xây dựng nông thôn mới xã Long hưng giai đoạn 2016 - 2020 và danh mục đầu tư năm 2018
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470