CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3161/ QĐ-UBND
Ngày kư

05/12/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giá hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lư dân cư
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3161.pdf 103(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470