CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Hide details for 20192019
88
Show details for 12/201912/2019
39
Show details for 11/201911/2019
41
Show details for 10/201910/2019
26
Show details for 9/20199/2019
26
Show details for 8/20198/2019
67
Hide details for 7/20197/2019
1592/QĐ-UBND 30/07/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Sông Tiền Land chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Sông Tiền Land để xây dựng khu dân cư Tân Phước
1570/QĐ-UBND29/07/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh
1569/QĐ-UBND29/07/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính của ngành Giao thông vận tải
1567/QĐ-UBND29/07/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1566/QĐ-UBND29/07/2019Attachment IconĐính chính quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND Tỉnh
1565/QĐ-UBND29/07/2019Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
1564/QĐ-UBND29/07/2019Attachment IconBan hành quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cô quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
1563/QĐ-UBND29/07/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1562/QĐ-UBND29/07/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1547/QĐ-UBND26/07/2019Attachment IconQuyết định Điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp cho Bưu điện huyện Bình Long, nay là Bưu điện tỉnh Bình Phước
1504/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Trung tâm Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp quản lý, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thanh Thủy thuê đất để thực hiện dự án sản xuất viên nén
1503/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần Gỗ Đồng Phú, đồng thời cho Công ty TNHH Ngọc Giàu thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chế biến gỗ điều
1502/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến gỗ Phong Phú, đồng thời cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phát triển Năng lượng Hải Lý Bình Phước thuê đất tiếp tục thực hiện dự án trồng cây cao su
1487/QĐ-UBND18/07/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư, các khu vực để đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh bình Phước
1474/QĐ-UBND15/07/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh diện tích đất nhà ở xã hội và đất giao thông sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thành do Công ty TNHH Việt Phương làm chủ đầu tư
1454/QĐ-UBND11/07/2019Attachment Icon Quyết định cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Thuận Hòa chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư Thuận Hòa
1451/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lý, sử dụng
1450/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Trường Tiểu học Vừ A Dính để xây dựng trường học
1448/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh diện tích đất giao cho Bưu điện tỉnh Bình Phước để xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xã Đồng Nai
1447/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của hộ ông Phan Như Ngọc Nhẫn, giao đất cho Chùa Vạn Phước để xây dựng cơ sở thờ tự
1445/QĐ-UBND10/07/2019Attachment Icon Quyết định giao đất cho Chùa Thanh Tân để xây dựng cơ sở thờ tự
1399/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đấu tư Kinh doanh nhà Bình Phước chuyển đổi hình thức thức đất
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470