CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1562/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/07/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị băi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lư của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

26.pdf 437(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470