CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1592/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/07/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Sông Tiền Land chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Sông Tiền Land để xây dựng khu dân cư Tân Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1592.pdf 261(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470