CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1451/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/07/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất do Ban Quản lư dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng quản lư, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lư, sử dụng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1451.pdf 74(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470