CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
39
Hide details for 5/20145/2014
1139/QĐ-UBND30/05/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước
1128/QĐ-UBND28/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu năm 2014
1127/QĐ-UBND28/05/2014Attachment IconV/v ban hành quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước
1061/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1059/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị mầm non khu vui chơi liên hoàn ngoài trời 10 trường mầm non năm 2014
1057/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về khen thưởng đối với các tập thể và hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020
1056/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
1054/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
1053/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1052/QĐ-UBND26/05/2014Attachment Icon V/v thay đổi trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch các Hội đồng cấp tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh tham gia
1051/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v thay đổi nhân sự các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng cấp tỉnh có Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia
1044/QĐ-UBND22/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt khu Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
1042/QĐ-UBND22/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần thực hiện năm 2014 của dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn năm 2013 - 2017
1040/QĐ-UBND21/05/2014Attachment IconV/v ban hành hướng dẫn thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
1025/QĐ-UBND21/05/2014Attachment IconV/v điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh
991/QĐ-UBND15/05/2014Attachment IconV/v chuyển đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su thuộc Dự án giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước
990/QĐ-UBND15/05/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Phước
983/QĐ-UBND14/05/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên xây dựng bảng giá các lại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
964/QĐ-UBND13/05/2014Attachment Icon V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
936/QĐ-UBND09/05/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội cựu giáo chức huyện Đồng Phú
930/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
929/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
928/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
927/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
926/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
925/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
924/QĐ-UBND08/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
913/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án đầu tư: Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư xen ghép cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thôn 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
906/QĐ-UBND07/05/2014Attachment IconV/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470