CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1053/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/05/2014

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lư cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh B́nh Phước năm 2014
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1053.pdf 241(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470