CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1059/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/05/2014

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị mầm non khu vui chơi liên hoàn ngoài trời 10 trường mầm non năm 2014
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1059.pdf 87(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470