CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Hide details for 10/200010/2000
102/2000/QĐ-UB31/10/2000Attachment IconV/v Ban hành Hương ước mẫu làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư
101/2000/QĐ-UB31/10/2000Attachment IconV/v Bna hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lí rừng phòng hộ tỉnh Bình Phước
100/2000/QĐ-UB31/10/2000Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải tỏa mở rộng nâng cấp đường ĐT 741 đoạn từ trạm điện thị xã Đồng Xoài đến giáp ranh giới tỉnh Bình Dương
99/2000/QĐ-UB31/10/2000Attachment IconV/v Điều cấp ô tô cho các đon vị HCSN trong tỉnh
96/2000/QĐ-UB26/10/2000Attachment IconV/v Giao UBND thị xã Đồng Xoài thực hiện dựng bảng tên đường (đợt 1) thị xã Đồng Xoài"
95/2000/QĐ-UB24/10/2000Attachment IconV/v ban hành quy trình phòng cháy chữa cháy rừng
94/2000/QĐ-UB20/10/2000Attachment IconV/v "Thành lập Ban vận động Quỹ xây dựng vì người nghèo tỉnh Bình Phước
93/2000/QĐ-UB20/10/2000Attachment IconV/v Thành lập trường phổ thông cấp 2,3 Tân Khai huyện Bình Long -Tỉnh Bình Phước
92/2000/QĐ-UB16/10/2000Attachment IconV/v Thành lập Bến xe khách tỉnh Bình Phước
90/2000/QĐ-UB13/10/2000Attachment IconV/v thành lập Trung tâm truyền thông-giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Phước
24/2000/CT-UB11/10/2000Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt
11
Show details for 9/20009/2000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470