CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 101/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

31/10/2000

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v Bna hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lí rừng pḥng hộ tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
101_2000_QD_UB.doc 24(Kbytes)
101_2000_QD_UB_QUYCHE_KEMTHEO.doc 47(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470