CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 95/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

24/10/2000

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v ban hành quy tŕnh pḥng cháy chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
95_2000_QD_UB.doc 30(Kbytes)
95_2000_QD_UB_QUYTRINH_KEMTHEO.doc 112(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470