CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
8
Hide details for 7/20027/2002
37/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định về phương pháp xác định diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng; cấp nhà; giá trị còn lại của căn nhà
36/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v thành lập Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
35/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v ban hành bản quy định đơn giá bình quân các công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung các công trình vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2002
33/2002/QĐ-UB25/07/2002Attachment IconV/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2000
32/2002/QĐ-UB19/07/2002Attachment IconV/v Giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2002
31/2002/QĐ-UB11/07/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng quy hoạch đường vòng quanh hồ Suối Cam thuộc địa bàn phường Tân Phú, thị xã đồng xoài, tỉnh Bình Phước
18/2002/CT-UB26/07/2002V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 của tỉnh Bình Phước
10
Hide details for 6/20026/2002
30/2002/QĐ-UB26/06/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định nội dung quy ước bảo vệ và phát triển rừng đựơc xây dựng, thực hiện trong các công đồng dân cư thôn, ấp
29/2002/QĐ-UB26/06/2002Attachment IconV/v Tổ chức biên chế cán bộ dân tộc thiểu số vào Ban CHQS các xã có nguồn đào tạo
28/2002/QĐ-UB25/06/2002Attachment IconV/v Thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
27/2002/QĐ-UB20/06/2002Attachment IconV/v Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước
26/2002/QĐ-UB20/06/2002Attachment IconV/v Phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002
25/2002/QĐ-UB17/06/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lí thị trường tỉnh bình Phước
24/2002/QĐ-UB04/06/2002Attachment IconV/v Thành lập ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lí hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005
23/2002/QĐ-UB03/06/2002Attachment IconV/v Phê duyệt Đề án tin học hoá quản lí hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
16/2002/CT-UB25/06/2002Attachment IconV/v Tăng cường kỉ luật hành chính trên địa bàn tỉnh
15/2002/CT-UB13/06/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2002
5
Hide details for 5/20025/2002
22/2002/QĐ-UB30/05/2002Attachment IconV/v Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại xe hai bánh gắn máy do trung Quốc, hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam sản xuất
21/2002/QĐ-UB16/05/2002Attachment IconV/v giao chỉ tiêu thu, lập quỹ phòng, chống bão lụt năm 2002
20/2002/QĐ-UB10/05/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo xoá đói, giảm nghèo và việc làm tỉnh Bình Phước
10/2002/CT-UB10/05/2002Attachment IconV/v Tổ chức thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông
9/2002/CT-UB02/05/2002Attachment IconV/v tăng cường công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2002
5
Hide details for 4/20024/2002
19/2002/QĐ-UB29/04/2002Attachment IconV/v Bổ sung quy định đơn giá xương gấu và quả ươi khô vào biểu giá chuẩn tối thiểu bán các loại lâm sản tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh điều chỉnh theo Quuyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 12/02/1999
18/2002/QĐ-UB23/04/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch các công trình vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2002
17/2002/QĐ-UB16/04/2002Attachment IconV/v Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lộc Ninh-tỉnh Bình phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470