CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 37/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

26/07/2002

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v Ban hành quy định về phương pháp xác định diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng; cấp nhà; giá trị c̣n lại của căn nhà
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, ,
37_2002_QD_UB.doc 32(Kbytes)
37_2002_QD_UB_PHULUC.doc 90(Kbytes)
37_2002_QD_UB_QUYDINH.doc 75(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470