CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 31/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

11/07/2002

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng quy hoạch đường ṿng quanh hồ Suối Cam thuộc địa bàn phường Tân Phú, thị xă đồng xoài, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
31_2002_QD_UB.doc 33(Kbytes)
31_2002_QD_UB_QUYDINH.doc 221(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470