CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 23/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

03/06/2002

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Phê duyệt Đề án tin học hoá quản lí hành chính Nhà nước tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2001-2005
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
23_2002_QD_UB.doc 39(Kbytes)
23_2002_QD_UB_DEAN.doc 168(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470