CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
12
Hide details for 6/19996/1999
144/1999/QĐ-UB24/06/99Attachment IconV/v Quy định về quy mô cấu trúc công trình xây dựng cơ bản trong phạm vi nôi ô theo đồ án quy hoạch Thị xã của Tỉnh Bình Phước
141/1999/QĐ-UB22/06/99Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch động viên và huy động lực lượng ngành y tế đảm bảo nhu cầu khi có chiến tranh và các tình huống cần thiết khác
140/1999/QĐ-UB22/06/99Attachment IconV/v Thành lập Ban An ninh lương thực của Tỉnh
139/1999/QĐ-UB18/06/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"
138/1999/QĐ-UB18/06/99Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng "Quỹ đền ơn đáp nghĩa"
137/1999/QĐ-UB17/06/99Attachment IconV/v Ban hành hướng dẫn xử lý tài sản tịch thu sung qũy Nhà nước
135/1999/QĐ-UB14/06/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế thực hiện Thông tư số 12/1998/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/1998 của Bộ LĐTBXH
132/1999/QĐ-UB12/06/99Attachment IconV/v Thành lập hội đồng trọng tài lao động Tỉnh Bình Phước
129/1999/QĐ-UB09/06/99Attachment IconV/v Điều chỉnh giá đất ban hành theo Quyết định số 81/1999/QĐ-UB ngày 23/04/1999
128/1999/QĐ-UB07/06/99Attachment IconV/v Thành lập Ban Chỉ đạo quản lý và phát triển điện Tỉnh Bình Phước
127/1999/QĐ-UB07/06/99Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
119/1999/QĐ-UB02/06/99Attachment IconV/v "Giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH nam9 1999 Tỉnh Bình Phước"
8
Show details for 5/19995/1999
14
Show details for 4/19994/1999
2
Show details for 3/19993/1999
1
Show details for 1/19991/1999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470