CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 137/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

17/06/99

Người kư PCT Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Ban hành hướng dẫn xử lư tài sản tịch thu sung qũy Nhà nước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
137_1999_QD_UB.doc 46(Kbytes)
137_1999_QD_UB_HUONDA_KEMTHEO.doc 141(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470