CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 141/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

22/06/99

Người kư CT Bùi Huy Thống
Trích yếu V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch động viên và huy động lực lượng ngành y tế đảm bảo nhu cầu khi có chiến tranh và các t́nh huống cần thiết khác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

141_1999_QD_UB.doc 38(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470