CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Hide details for 20032003
11
Hide details for 6/20036/2003
59/2003/QĐ-UB30/06/2003Attachment IconV/v Cho phép thành Hội Khuyến học và công nhận Ban chấp hành lâm thời Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước
58/2003/QĐ-UB26/06/2003Attachment IconV/v Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh
57/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp
56/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Ninh
55/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, sóc, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Long
54/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, sóc, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Chơn Thành
52/2003/QĐ-UB09/06/2003Attachment IconV/v Thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Phước
51/2003/QĐ-UB06/06/2003Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc và hoa màu Dự án Nhà máy xi măng Bình Phước
50/2003/QĐ-UB04/06/2003Attachment IconV/v Điều chỉnh đơn giá đất lâm nghiệp trong Quyết định số 86/2001/QĐ-UB ngày 12/11/2001
11/2003/CT-UB17/06/2003Attachment IconV/v Thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thụ tướng Chính Phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng
10/2003/CT-UB02/06/2003Attachment IconV/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003 của Bộ Xây dựng
9
Hide details for 5/20035/2003
48/2003/QĐ-UB15/05/2003Attachment IconV/v Ban hành quy định về chế độ thường xuyuên đối với vận động viên, huấn luyện viên và lực lượng tham gia phục vụ, thi đấu thể thao các giải toàn quốc và trong tỉnh
47/2003/QĐ-UB15/05/2003Attachment IconV/v Ban hành đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc lập bản đồ địa chính
45/2003/QĐ-UB09/05/2003Attachment IconV/v Ban hành quy chế phối hợp quản lí, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp giữa lâm trường, Ban quản lí rừng với UBND các huyện, xã và Hạt kiểm lâm
44/2003/QĐ-UB08/05/2003Attachment IconV/v Thành lập trung tâm Y tế huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước
43/2003/QĐ-UB08/05/2003Attachment IconV/v Thành lập trung tâm Y tế huuyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước
42/2003/QĐ-UB02/05/2003Attachment IconV/v Ban hành Quy chế và tổ chức và hoạt động của Vườn quốc gia Bù Gia Mập-tỉnh Bình Phước
9/2003/CT-UB19/05/2003Attachment IconV/v Tăng cường kiểm tra, truy quét và xử lí các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn tỉnh
8/2003/CT-UB14/05/2003Attachment IconV/v Tổ chức các kì thi tốt nghiệp năm học 2002-2003 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2003/CT-UB12/05/2003Attachment IconV/v Thực hiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường, kỉ niệm ngày Môi trường Thế giới và phát động phong trào trồng cây nhân dân năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12
Hide details for 4/20034/2003
41/2003/QĐ-UB29/04/2003Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003
40/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Mức thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
39/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Thành lập Đội Quản lí thị trường số 9 trực thuộc Chi cục Quản lí thị trường tỉnh Bình Phước
38/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Thành lập đội Quản lí thị trường số 8 trực thuộc Chi cục quản lí thị trường tỉnh Bình Phước
37/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Thành lập Hạt kiểm lâm huyện Bù Đốp trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước
36/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470