CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 47/ 2003/QĐ-UB
Ngày kư

15/05/2003

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Ban hành đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc lập bản đồ địa chính
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
47_2003_QD_UB.doc 52(Kbytes)
47_2003_QD_UB_CACBANGBIEU.doc 575(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470